Offers page

החבילות שלנו

בוא למצוא את החבילה שמתאימה לך

500GB

דור 5 + 300 דק' לחו"ל!

בישראל
בחו"ל
שיחות
הודעות SMS
גלישה 500GB
שיחות בינלאומיות 300 דקות
תוקף מבצע 24 חודשים
תוקף מבצע - 24 חודשים
90.44 לחודש
לקו שני

קו ראשון 49.90 ₪ לחודש

 • שיחות בישראל
 • 300 דקות ל-56 מדינות
 • *SMS
 • גלישה בנפח 500GB
 • גלישה ברשת דור 5! (למכשירים תומכים בלבד)
 • לא כולל שיחות למספרי פרימיום
 • דמי סים: 19 ₪
 • דמי חיבור: 30 ₪
150GB

למשך שנתיים!

בישראל
בחו"ל
שיחות
הודעות SMS
גלישה 150GB
תוקף מבצע 24 חודשים
תוקף מבצע - 24 חודשים
90.29 לחודש
 • שיחות בישראל
 • *SMS
 • גלישה בנפח 150GB
 • לא כולל שיחות למספרי פרימיום
 • דמי סים: 19 ₪
 • דמי חיבור: 30 ₪
230GB

לתקופה בלתי קצובה!

בישראל
בחו"ל
שיחות
הודעות SMS
גלישה 230GB
33 לחודש
 • שיחות בישראל
 • *SMS
 • גלישה בנפח 230GB
 • לא כולל שיחות למספרי פרימיום
 • דמי סים: 19 ₪
 • דמי חיבור: 30 ₪
 • *SMS לנייד בלבד.

250GB

הגנת סייבר + 300 דקות לחו"ל!

בישראל
בחו"ל
שיחות
הודעות SMS
גלישה 250GB
שיחות בינלאומיות 300 דקות
90.29 לחודש
לקו שני

קו ראשון 39.90 ₪ לחודש

 • שיחות בישראל
 • 300 דקות ל-56 מדינות
 • *SMS
 • גלישה בנפח 250GB
 • שירות הגנת סייבר - הממוקד בניטור ומניעת גישה לאתרים זדוניים בגלישה ברשת גולן טלקום
 • לא כולל שיחות למספרי פרימיום
 • דמי סים: 19 ₪
 • דמי חיבור: 30 ₪
250GB

הגנת ילדים + 300 דקות לחו"ל!

בישראל
בחו"ל
שיחות
הודעות SMS
גלישה 250GB
שיחות בינלאומיות 300 דקות
90.29 לחודש
לקו שני

קו ראשון 39.90 ₪ לחודש

 • שיחות בישראל
 • 300 דקות ל-56 מדינות
 • *SMS
 • גלישה בנפח 250GB
 • שירות הגנת סייבר לילדים - ממוקד בניטור ומניעת גישה לאתרים זדוניים ופוגעניים, אתרי ספאם וניצול ילדים בגלישה ברשת גולן טלקום
 • לא כולל שיחות למספרי פרימיום
 • דמי סים: 19 ₪
 • דמי חיבור: 30 ₪
200GB

240 דקות לחו"ל!

בישראל
בחו"ל
שיחות
הודעות SMS
גלישה 200GB
שיחות בינלאומיות 240 דקות
35 לחודש
 • שיחות בישראל
 • 240 דקות ל-56 מדינות
 • *SMS
 • גלישה בנפח 200GB
 • לא כולל שיחות למספרי פרימיום
 • דמי סים: 19 ₪
 • דמי חיבור: 30 ₪

*SMS לנייד בלבד.

5G הכל כלול

גם בחו"ל

בישראל
בחו"ל
שיחות
הודעות SMS
גלישה 500GB
שיחות בינלאומיות 500 דקות
שיחות מחו"ל לישראל
הודעות SMS יוצא/נכנס לישראל ומישראל למנוי
גלישה בחו"ל 6GB
ימים בחו"ל בשנה קלנדרית 45
99 לחודש
בארץ:
בחו"ל במדינות הכלולות:

בלגיה, בריטניה, גרמניה, צרפת, ספרד, יוון, טורקיה, איטליה, אירלנד, הולנד, דרום אפריקה, מלטה, ניו זילנד, אוסטרליה, הונגריה, פולין, שוויץ, פורטוגל, רומניה, אוסטריה, אוסטרליה, קפריסין, ארה"ב, קנדה, רוסיה

 • שיחות יוצאות ונכנסות מחו"ל לישראל ומישראל למנוי ב-30 יום* הראשונים מההפעלה - 100 דקות שיחה
 • גלישה בחו"ל עד 6GB בחודש ב-30 יום* הראשונים מההפעלה הגלישה בנפח 2GB
 • SMS נכנס ויוצא לישראל
 • לא כולל מספרי פרימיום בארץ ובחו"ל
 • לניצול בחו"ל עד 45 יום בשנה קלנדרית
 • דמי סים:19 ₪
 • דמי חיבור: 30 ₪

*SMS לנייד בלבד.

כשר בסיס

בישראל
בחו"ל
שיחות
תוקף מבצע 24 חודשים
תוקף מבצע - 24 חודשים
90.16 לחודש
 • שיחות בישראל
 • 16.90 ש"ח (כולל מע"מ) לחודש ל-24 חודשים ראשונים. לאחר מכן התשלום על החבילה יהיה 49 ₪ לחודש בלבד (כולל מע"מ).
 • לא כולל שיחות למספרי פרימיום
 • דמי סים: 19 ₪
 • דמי חיבור: 30 ₪

כשר בסיס +

5000 דקות

בישראל
בחו"ל
שיחות
תוקף מבצע 12 חודשים
תוקף מבצע - 12 חודשים
25 לחודש
 • שיחות בישראל
 • 5000 דקות שיחה
 • 25 ש"ח (כולל מע"מ) לחודש ל-12 חודשים ראשונים. לאחר מכן התשלום על החבילה יהיה 59 ₪ לחודש בלבד (כולל מע"מ).
 • לא כולל שיחות למספרי פרימיום
 • דמי סים: 19 ₪
 • דמי חיבור: 30 ₪

כשר פלוס

500 דקות לחו"ל!

בישראל
בחו"ל
שיחות
שיחות בינלאומיות 500 דקות
תוקף מבצע 24 חודשים
תוקף מבצע - 24 חודשים
90.26 לחודש
 • שיחות בישראל
 • 500 דק' ל-56 מדינות
 • 26.90 ש"ח (כולל מע"מ) לחודש ל-24 חודשים ראשונים. לאחר מכן התשלום על החבילה יהיה 59 ₪ לחודש בלבד (כולל מע"מ).
 • לא כולל שיחות למספרי פרימיום
 • דמי סים: 19 ₪
 • דמי חיבור: 30 ₪

כשר

גם בחו"ל

בישראל
בחו"ל
שיחות
שיחות בינלאומיות 500 דקות
שיחות מחו"ל לישראל
79 לחודש
בארץ:
 • שיחות בישראל
 • 500 דקות ל-56 מדינות
בחו"ל במדינות הכלולות:

בלגיה, בריטניה, צרפת, ספרד, יוון, טורקיה, איטליה, אירלנד, הולנד, דרום אפריקה, מלטה, ניו זילנד, אוסטרליה, הונגריה, פולין, שוויץ, פורטוגל, רומניה, אוסטריה, אוסטרליה, קפריסין, ארה"ב, קנדה, רוסיה

 • שיחות יוצאות ונכנסות מחו"ל לישראל ומישראל למנוי
 • קבלת שיחות בחו"ל
 • לא כולל שיחות למספרי פרימיום
 • דמי סים: 19 ₪
 • דמי חיבור: 30 ₪
 • מכשירי דור 2 (GSM בלבד) שעובדים בישראל לא נתמכים בארה"ב ובקנדה בשל חוסר תאימות בתדרים

בסיס

בישראל
בחו"ל
שיחות 100 דקות
הודעות SMS
גלישה 200MB
80.13 לחודש
 • 100 דקות שיחה בישראל
 • *SMS כלול
 • 200MB גלישה

עלות מעבר ומחוץ לחבילה (בארץ ולרשתות ישראליות)

 • דקת שיחה: 18 אגורות
 • לא כולל מספרי פרימיום
 • *SMS לנייד בלבד, עד 300 מספרים שונים בכל מחזור חיוב.
 • דמי סים: 19 ₪
 • דמי חיבור: 30 ₪
500GB

500 דק' לחו"ל!

בישראל
בחו"ל
שיחות
הודעות SMS
גלישה 500GB
שיחות בינלאומיות 500 דקות
35 לחודש
 • שיחות בישראל
 • 500 דקות ל-56 מדינות
 • *SMS
 • גלישה ברשת דור 5! (למכשירים תומכים בלבד)
 • גלישה בנפח 500GB
 • לא כולל שיחות למספרי פרימיום
 • דמי סים: 19 ₪
 • דמי חיבור: 30 ₪