בדיקת חסימת מכשיר בעקבות אובדן/גניבה

בדיקת חסימת מכשיר בעקבות אובדן/גניבה

באפשרותך לבדוק האם המכשיר שברשותך חסום לאובדן או גניבה דרך חיוג למוקד שירות הלקוחות במספר 0058* או הזנת המספר הסידורי מטה.

המספר הסידורי (IMEI) נמצא לרוב בגב המכשיר או מתחת לסוללה, כמו כן ניתן לראות את המספר באמצעות הזנת #06#* במסך החיוג.