נציב תלונות הציבור

נציב תלונות הציבור

ניתן לפנות אל נציב התלונות בכל עניין הנוגע לשירותים אותם אנו מספקים ולחשבונות שהגשנו לך. כמו כן, נציב תלונות הציבור מוסמך מטעמנו לברר איתך חילוקי דעות שיתגלו בכל הנוגע לפירוש ההסכמים בינינו. באפשרותך לפנות אל נציב התלונות בכל אחת מהדרכים הבאות: בדואר רגיל, במייל, או בטופס מקוון.

ניתן לפנות לנציב התלונות בעניינים הבאים:
א. לברר תלונות של מנויים ומבקשים בנוגע לשירותי החברה.

ב. לברר תלונות של מנויים בנוגע לחשבונות שהגיש להם על ידי החברה ולהכריע בהן.

ג. לברר חילוקי דעות שהתגלעו בין החברה לבין מנוי, בנוגע לפירושו או ביצועו של הסכם ההתקשרות ולהכריע בהם.  


דרכי ההתקשרות לשליחת תלונות הן:

1. בדואר לכתובת - יגאל אלון 98, תל אביב יפו, 61020

2. בדואר אלקטרוני, לכתובת-  gtpniyot@golantelecom.co.il

3. למילוי ושליחת טופס מקווןלחץ כאן 

4. לפקס שמספרו- 072-2220058

 

כדי שנוכל לטפל בפנייתך שנשלחה בפקס, בדוא"ל או בדואר רגיל אנא ציין את הפרטים הבאים:

מספר הת"ז/ דרכון של בעל החשבון, 4 ספרות אחרונות של אמצעי התשלום, מספר הטלפון נשוא הבקשה, תאריך וחתימה

(חתימה תתבקש רק בפקס או בדואר). 

 

נציב תלונות הציבור​: ​רעות קפרוביץ' תפקיד​: נציב תלונות הציבור 
מען : גולן טלקום בע"מ ת.ד. 2058 ת"א-יפו  61020
​כתובת דואר אלקטרוני:​ gtpniyot@golantelecom.co.il
​פקס:​ 072-2220058