תעריפים

תעריפים

מחירונים כלליים

המחירים כוללים מע"מ

 • עלות מעבר מחבילה, תכנית או סל תעריפים אחד לאחר המוצע באותה עת תיהיה בכפוף לתנאי ההסכם כפי שמפורטים בטופס "עיקרי פרטי תוכנית".
 • בחיוג לחו"ל אם הינך משויך למפעיל בינלאומי: גולן טלקום (016). לביצוע השיחה חייג "00" או "+". חיוג או שיוך באמצעות מפעיל אחר אינם כלולים בחבילה ויחויבו בהתאם לתעריף המפעיל האחר.
 • התעריף נקוב בש"ח לדקה. יחידות הזמן לחיוב הן של שניה אחת
 • שיחות למספרי פרימיום אינן נכללות בחבילה וניתן לחסום אותן ( 1-900 0.50 ₪ לדקה, 1-901 עד 2.52 ₪ לשיחה, 1-919 1.02 ₪ לדקה).
 • שיחות לרשתות פלסטינאיות: Jawwal / 059 - בתעריף 90 אג' לדקה. Paltel / 022,042,082,092 - בתעריף 90 אג' לדקה. Watannia / 056 בתעריף 90 אג' לדקה. יחידות הזמן לחיוב הן של שניה אחת. התעריפים כוללים מע"מ.
 • sms לרשתות סלולריות פלסטינאיות Jawwal / 059, Watannia / 056 בעלות 0.44 ש"ח ליחידת sms.
 • sms/mms פרימיום/תוכן לא בחבילה. התעריף תלוי בספק התוכן.
 • שיחה למוקד שירות הלקוחות 0058* מהסלולרי של גולן טלקום בלבד הינה שיחת חינם.
 • שיחה למוקד פיקוד העורף (104), למוקד ער"ן (1201), למוקד נפגעי תקיפה נשים (1202), למוקד נפגעי תקיפה גברים (1203) מהסלולרי של גולן טלקום הינה שיחת חינם.
 • טיפול בגין בעיות גביה: 69 ₪. טיפול בגין בעיית גביה שחייבה עו"ד: 249 ₪ (הסכומים הינם בנוסף לחוב עצמו ולעלויות גביה נוספות אם יהיו).
 • עלותה של יחידת הודעת טקסט למספרים נייחים בישראל הינה 0.35 ש"ח כולל מע"מ.
 • שירות חסימת זיהוי 43* בתשלום של 1.90 ₪. במרבית המכשירים קיימת אופציית חסימת זיהוי חד פעמית באמצעות המכשיר ללא חיוב על ידי הקשת קוד #31#. אופציה זו הינה באחריות יצרן המכשיר.
 • חיבור קו לאחר ניתוק הינו בתשלום חד פעמי של 99 ש"ח עבור כל קו ובכפוף לזמינות המספר ולנהלי החברה.
 • sms/mms פרימיום/תוכן לא בחבילה. התעריף תלוי בספק התוכן.
 • שיחות נכנסות אל הלקוח בחו"ל הן בתשלום על ידו ואינן נכללות בחבילה שרכש לשימוש בישראל.
 • עלות סים משני/סים לרכב: 5.90 ש"ח לחודש

תעריפים בחו"ל (international roaming)

לקובץ התעריפים המלאים לחץ כאן

 • התעריפים לא כוללים מספרי פרימיום
 • פירוט שעות השיחות בחו"ל הינו לפי שעון ישראל גם בתאריך וגם בשעת השיחה.
 • התעריף נקוב בש"ח לדקה והינו פטור ממע"מ. יחידות הזמן לחיוב הן של דקה אחת
 • התעריפים עשויים להשתנות מעת לעת (בגלל התלות במפעילים הזרים ושערי מט"ח) ולכן אנו ממליצים לך להתעדכן בתעריפים במועד נסיעתך לחו"ל כמו כן לידיעתך חלק מהמפעילים בחו"ל מחייבים גם במקרה בו השיחה לא נענתה (תפוס, ממתינה, לא זמין)
 • השיחה מחו"ל למוקד שירות הלקוחות של גולן טלקום 972-58-5555858+ מהסלולרי של גולן טלקום בלבד הינה שיחת חינם

תעריפים לשיחה בינלאומית (מהטלפון הסלולרי של גולן טלקום בישראל לחו"ל)

לתעריפים המלאים לחץ כאן

תעריפים מעבר ומחוץ לחבילה:

 • המחירים נקובים בש"ח לדקה (כולל מע"מ). יחידות הזמן לחיוב הן של שניה אחת
 • *הינך משויך למפעיל בינלאומי: גולן טלקום (016). לביצוע השיחה חייג "00" או "+". חיוג או שיוך באמצעות מפעיל אחר אינם כלולים בחבילה ויחויבו בהתאם לתעריף המפעיל האחר.
 • התעריפים הינם לכל השימושים שאינם כלולים בחבילת ההתקשרות החודשית.