תעריפים

תעריפים

מחירונים כלליים

המחירים כוללים מע"מ

 • עלות מעבר מחבילה, תכנית או סל תעריפים אחד לאחר המוצע באותה עת תיהיה בכפוף לתנאי ההסכם כפי שמפורטים בטופס "עיקרי פרטי תוכנית".
 • בחיוג לחו"ל אם הינך משויך למפעיל בינלאומי: גולן טלקום (016). לביצוע השיחה חייג "00" או "+". חיוג או שיוך באמצעות מפעיל אחר אינם כלולים בחבילה ויחויבו בהתאם לתעריף המפעיל האחר.
 • התעריף נקוב בש"ח לדקה. יחידות הזמן לחיוב הן של שניה אחת
 • שיחות למספרי פרימיום אינן נכללות בחבילה וניתן לחסום אותן ( 1-900 0.50 ₪ לדקה, 1-901 עד 2.52 ₪ לשיחה, 1-919 1.02 ₪ לדקה).
 • שיחות לרשתות פלסטינאיות: Jawwal / 059 - בתעריף 90 אג' לדקה. Paltel / 022,042,082,092 - בתעריף 90 אג' לדקה. Watannia / 056 בתעריף 90 אג' לדקה. יחידות הזמן לחיוב הן של שניה אחת. התעריפים כוללים מע"מ.
 • sms לרשתות סלולריות פלסטינאיות Jawwal / 059, Watannia / 056 בעלות 0.44 ש"ח ליחידת sms.
 • sms/mms פרימיום/תוכן לא בחבילה. התעריף תלוי בספק התוכן.
 • שיחה למוקד שירות הלקוחות 0058* מהסלולרי של גולן טלקום בלבד הינה שיחת חינם.
 • שיחה למוקד פיקוד העורף (104), למוקד ער"ן (1201), למוקד נפגעי תקיפה נשים (1202), למוקד נפגעי תקיפה גברים (1203) מהסלולרי של גולן טלקום הינה שיחת חינם.
 • טיפול בגין בעיות גביה: 69 ₪. טיפול בגין בעיית גביה שחייבה עו"ד: 249 ₪ (הסכומים הינם בנוסף לחוב עצמו ולעלויות גביה נוספות אם יהיו).
 • עלותה של יחידת הודעת טקסט למספרים נייחים בישראל הינה 0.35 ש"ח כולל מע"מ.
 • שירות חסימת זיהוי 43* בתשלום של 1.90 ₪. במרבית המכשירים קיימת אופציית חסימת זיהוי חד פעמית באמצעות המכשיר ללא חיוב על ידי הקשת קוד #31#. אופציה זו הינה באחריות יצרן המכשיר.
 • חיבור קו לאחר ניתוק הינו בתשלום חד פעמי של 99 ש"ח עבור כל קו ובכפוף לזמינות המספר ולנהלי החברה.
 • sms/mms פרימיום/תוכן לא בחבילה. התעריף תלוי בספק התוכן.
 • שיחות נכנסות אל הלקוח בחו"ל הן בתשלום על ידו ואינן נכללות בחבילה שרכש לשימוש בישראל.
 • עלות סים משני/סים לרכב: 5.90 ש"ח לחודש.
 • עלות הודעת SMS לחו"ל 0.59 אג' להודעה.

 

תעריפים בחו"ל (international roaming)

לקובץ התעריפים המלאים לחץ כאן

 • התעריפים לא כוללים מספרי פרימיום
 • פירוט שעות השיחות בחו"ל הינו לפי שעון ישראל גם בתאריך וגם בשעת השיחה.
 • התעריף נקוב בש"ח לדקה והינו פטור ממע"מ. יחידות הזמן לחיוב הן של דקה אחת
 • התעריפים עשויים להשתנות מעת לעת (בגלל התלות במפעילים הזרים ושערי מט"ח) ולכן אנו ממליצים לך להתעדכן בתעריפים במועד נסיעתך לחו"ל כמו כן לידיעתך חלק מהמפעילים בחו"ל מחייבים גם במקרה בו השיחה לא נענתה (תפוס, ממתינה, לא זמין)
 • השיחה מחו"ל למוקד שירות הלקוחות של גולן טלקום 972-58-5555858+ מהסלולרי של גולן טלקום בלבד הינה שיחת חינם

 

תעריפים לשיחה בינלאומית (מהטלפון הסלולרי של גולן טלקום בישראל לחו"ל)

חיוב שיחות לחו"ל

 • שיחות למפעילים בינלאומיים יחויבו בנפרד בהתאם לתעריפי כל מפעיל ומפעיל. אנו ממליצים כי תברר תעריפים אלו טרם ביצוע השיחה או השימוש בשירות.
 • אתה  יכול לפנות אלינו כדי לבקש להחסם לשיחות יוצאות מישראל לחו"ל, או לבצע זאת בעצמך באיזור האישי שלך באתר האינטרנט של החברה
 • ככל שהינך משוייך למפעיל בינלאומי מסויים, בחיוג מקוצר  (00 או +) תצא באמצעות אותו מפעיל (זכותך לבחור בכל עת את המפעיל אליו הינך רוצה להיות משוייך או לשנותו. שינוי עשוי להיות כרוך בתשלום)

שינוי מפעיל בינלאומי  מ 016  ל – 013

 • בהתאם לאישור משרד התקשורת מיום 13.8.2020 להעברת אמצעי השליטה בגולן טלקום בע"מ לסלקום תבוטל  קידומת 016 שהיתה שייכת לגולן בינלאומי בע"מ, והפעילות תעבור לסלקום תקשורת קוית ש.מ (013)
 • ככל שהינך משוייך ל 016, השיוך ישונה אוטומטית, ותהיה משוייך ל 013. במקרה זה,  בחיוג מקוצר (00 או +)  השיחות תצאנה באמצעות  013 (בהתאם למחירון 013) וזאת על בסיס רשיונה של סלקום תקשורת קווית ש.מ . הינך מתבקש לברר את התעריפים של 013 טרם ביצוע שיחה או שימוש בשירות
 • הינך רשאי לפנות אלינו לבקש את שינוי השיוך בכל עת.
 • במידה והנך מנוי על שירותי המב"ל של סלקום תקשורת קווית (013), ימשיכו לחול כל התחייבויותיך בהתאם לתנאי ההתקשרות עם סלקום תקשורת קווית (013) לרבות תשלום דמי המנוי החודשיים לסלקום תקשורת קווית.

תעריפי 013

לתעריפון מנויים (פוסטפייד) לחץ כאן

לתעריפון מזדמנים (פוסטפייד) לחץ כאן

לתעריפון פריפייד לחץ כאן

 • לקוחות גולן פוסט פייד פעילים, אשר ברשותם אמצעי תשלום תקף לגולן, יהין זכאים לתעריף המנויים של 013 (גולן תהיה רשאית לשנות זאת על פי שיקול דעתה),
 • התעריף במחירון נקוב בש"ח לדקה וכולל מע"מ. יחידות הזמן לחיוב הן של שניה אחת.
 • תעריפי המחירון נכונים  למועד פרסומם. המחירים עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה של 013.
 • התעריפים חלים על שירותי טלפוניה בחיוג ישיר מישראל לחו"ל מקווים נייחים וניידים, בשיחה מטלפון נייד יתווסף למחירון הפרש קישור גומלין רט"ן (הפרש בין דמי קישור גומלין לרשת רט"ן לבין דמי קישור גומלין  הנמוכים ביותר לרשת מפ"א הקבועים בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלום בעד קישור גומלין), התש"ס – 2000  כמפורט במחירון
 • התעריפים אינם כוללים חיוג ליעדי פרימיום ו/או יעדי תוכן ו/או יעדי לוויין בגינם יהיה  תשלום נוסף
 • באחריות הלקוח שברשותו חבילת דקות שיחה לחו"ל, לעקוב אחר מימוש חבילת הדקות. במקרה של חריגה מהחבילה, יחוייב בהתאם לתעריפון.

שיחות לחו"ל הכלולות בהסכם ההתקשרות לשירותי רט"ן

 • אם הסכם ההתקשרות שלך לשירותי רט"ן עם גולן  כולל שיחות לחו"ל , אנא בדוק אילו יעדים כלולים בחבילה שלך.  ביצוע השיחות לחו"ל ליעדים הכלולים בחבילה מותנה בחיוג מקו גולן טלקום באמצעות סלקום תקשורת קווית ש.מ (013) וביחס ליעדים ספציפיים. אלא אם נאמר אחרת בתכנית התעריפים שלך, חיוג לחו"ל הכלול בחבילה הינו ליעדיים נייחים בלבד,
 • בגין שימוש שאינו כלול בתוכנית תחויב בהתאם לתעריפי סלקום תקשורת קווית (013), כפי שיעודכנו מעת לעת .   
 • במידה והקו חסום לביצוע שיחות לחו"ל לא ניתן ליהנות משירות שיחות לחו"ל. באפשרותך להסיר את החסימה באיזור האישי שלך באתר האינטרנט של החברה ו/או בפניה לשירות הלקוחות.
 • החבילה אינה כוללת חיוג באמצעות המרכזייה הבינלאומית או בכרטיס חיוג או כל סוג שירות אחר, לרבות שירות טלפון לווייני ו/או שיחות ליעדי תוכן קולי בחו"ל (שירותי ערך מוסף/מסחר טלפוני).
 • במידה והנך מנוי על שירותי המב"ל של סלקום תקשורת קווית (013), ימשיכו לחול כל התחייבויותיך בהתאם לתנאי ההתקשרות עם סלקום תקשורת קווית (013) לרבות תשלום דמי המנוי החודשיים לסלקום תקשורת קווית.

שיוך למפעיל בינלאומי

 • ככל שהינך משוייך למפעיל בינלאומי מסויים, בחיוג מקוצר  (00 או +) תצא באמצעות אותו מפעיל (זכותך לבחור בכל עת את המפעיל אליו הינך רוצה להיות משוייך או לשנותו).בנוסף, אתה יכול לחייג לחו"ל באמצעות חיוג קוד הגישה של מפעיל בינלאומי באמצעותו בחרת להתקשר. ככל שאינך בטוח לאיזה מפעיל אתה משוייך, מוצע כי תחייג באמצעות קוד הגישה כאמור.
 • באפשרותך לשנות את המפעיל הבינלאומי  הנבחר בכל עת באמצעות שליחת טופס שיוך לגולן (לרבות במקרה בו שוייכת ל 013 כמפורט בהסכם ההתקשרות). שינוי השיוך כרוך בתשלום בהתאם לתעריפים הנקובים בלוח התעריפים הכללי של גולן. שינוי שיוך כאמור יתבצע בתוך עד 14 ימים מקבלת טופס השיוך באמצעות הפקס הנקוב בטופס השיוך. עד לחלוף מועד זה, אנא הימנע מלחייג קוד מקוצר (00 או +) אלא חייג דרך קידומת ספק השירותים שלך לפני בקשת השינוי.

 

תעריפים מעבר ומחוץ לחבילה:

 • המחירים נקובים בש"ח לדקה (כולל מע"מ). יחידות הזמן לחיוב הן של שניה אחת
 • *הינך משויך למפעיל בינלאומי: סלקום תקשורת קווית (013). לביצוע השיחה חייג "00" או "+". חיוג או שיוך באמצעות מפעיל אחר אינם כלולים בחבילה ויחויבו בהתאם לתעריף המפעיל האחר.
 • התעריפים הינם לכל השימושים שאינם כלולים בחבילת ההתקשרות החודשית.