סגירת רשתות בטכנולוגיות ישנות ובדיקת תאימות

סגירת רשתות בטכנולוגיות ישנות ובדיקת תאימות

סגירת רשתות רט"ן הפועלות בטכנולוגיות ישנות וקישור לבדיקת תאימות

ביום 27.6.2021 ניתנה החלטת שר התקשורת על המתווה להפסקת שירות ברשתות סלולריות הפועלות בטכנולוגיות דור 2 ו–3.  להלן תאור תמציתי של המועדים הצפויים על פי המתווה:

1 ביולי 2023

החל מיום 1 ביולי 2023, לא יחבר בעל הרישיון מבקש או מנוי שברשותו ציוד ישן לרשת בעל הרישיון. בעל הרישיון ימשיך לספק שירות למנוי שביום 1 בינואר 2023 היה מחובר לרשת באמצעות ציוד ישן, לרבות מנוי שהתנייד לרשת בעל הרישיון, וזאת עד ליום הפסקת השירות.

31 בדצמבר 2025

החל מיום 31.12.2025, או מועד מוקדם שיאושר (אולם לא לפני יום 1.1.2025 ובכפוף לתנאים הקבועים ברשיון בעל הרשיון)  בעל הרישיון יפסיק לספק שירות דיבור בטכנולוגית דור 2 למנוי בעל ציוד ישן; יפסיק לספק שירות בטכנולוגית דור 3 למנוי בעל ציוד ישן, ויפסיק לספק שירות למנוי בעל ציוד M2M שהוא ציוד ישן בטכנולוגית דור 2.

בנוסף, החל מיום  1.1.2022 תכנס לתוקפה הודעת משרד התקשורת  בדבר טכנולוגיות ותדרים, בנושא ייבוא  ציוד ישן. פרטים נוספים ונוסח מלא של ההודעה באתר משרד התקשורת:

הגדרות:

"טכנולוגיות ישנות" - טכנולוגית דור 2 וטכנולוגית דור 3

"טכנולוגיות מתקדמות" - טכנולוגיות דור 4 ודור 5  וטכנולוגיות NB-IOT, LTE-M

 "Machine to Machine" - כגון: אזעקות ביתיות, שערים חשמליים, איתור רכבים"

"ציוד חדש" - ציוד קצה רט"ן הפועל בטכנולוגיות מתקדמות עם יכולת תמיכה בשיחת VoLTE (עבור ציוד קצה רט"ן מסוג מכשירי טלפון סלולרי) ולרבות ציוד קצה M2M/ IOT התומך בטכנולוגיית NB-IOT ו/או LTE"

 - "ציוד ישן"

ציוד קצה רט"ן הפועל בטכנולוגיות ישנות, או ציוד קצה רט"ן שאינו תומך בשיחת VoLTE (עבור ציוד קצ רט"ן מסוג מכשירי טלפון סלולרי), ולרבות ציוד קצה M2M/ IOT שאינו תומך בטכנולוגיית NB-IOT ו LTE-    M"

דגמי מכשירים שאינם תומכים בטכנולוגיות מתקדמות

לתשומת ליבכם, עם הפסקת שירות ברשת דור 2, 3 – יופסק השירות גם למכשירי טלפון סלולרי אשר אינם תומכים בטכנולוגיית VoLTE.

ככל שהציוד שברשותך אינו טלפון סלולרי (כגון: ציוד קצה M2M/ IOT) – ניתן יהיה לעשות בו שימוש גלישה בלבד ככל שהוא תומך בטכנולוגיות מתקדמות (דור 4 ודור 5) – גם אם אינו תומך בטכנולוגיית VoLTE – אולם לא ניתן יהיה לבצע בו שיחות על רשת הדיבור

  • לנוחותכם מצ"ב רשימה של "ציוד ישן". הרשימה אינה כוללת את כל הדגמים שהם ציוד ישן, וככל שהציוד שנבדק על ידך אינו נכלל ברשימה – אין ללמוד מכך כי הציוד אינו "ציוד ישן".
  • קישור לרשימה הכוללת ציוד קצה
  • הרשימה עשוייה להתעדכן מעת לעת: עשויים להתווסף אליה דגמים, ועשויים להגרע ממנה דגמים (לדוגמא : ישנם מכשירים שאופציית ה- VoLTE תיפתח בהם בעתיד לאחר עדכון גרסת מפעיל)
  • מידע עדכני נמצא באתר היצרן וניתן להתעדכן שם