עיקרי פרטי תוכנית חבילת 29.90 150 גיגה ללא הגבלת זמן

Audio file