הסכם התקשרות חלק 3 מתוך 3 סעיפים 106 עד 117 + הסכם כשרים

Audio file