החזר חד פעמי

החזר חד פעמי

בקשה לקבלת החזר בגין אי קבלת הודעה על עדכון מחיר לאחר סיום מבצע

למי מיועד טופס זה?

טופס זה מיועד אך ורק למנויים שכבר פנו אלינו בעבר בדרישה לקבל החזר כספי של תשלום יתר ששילמו לטענתם בשל עליית מחיר חבילה באופן אוטומטי לאחר סיום תקופת מבצע על מחיר החבילה, בשל כך שלא קיבלו לטענתם הודעה כנדרש בדין על סיום המבצע, ופנייתם נדחתה. מנויים שלא פנו אלינו בעבר בנושא זה, לא זכאים להחזר כלשהו, טופס זה לא מיועד להם, ופנייתם לא תיבחן.

אופן בירור הבקשה וקביעת הזכות להחזר

מנוי שיימצא שפנה אלינו בעבר ובקשתו נדחתה כאמור, ואשר ישלח אלינו טופס זה עם הפרטים הנדרשים, יהיה זכאי לקבל החזר חד-פעמי בגובה ההפרש בין הסכום ששילם בחודש שלאחר תום המבצע לתקופה קצובה ובין הסכום ששילם המנוי עבור החבילה שלו לפני תום תקופת המבצע.

אופן משלוח הטופס

לאחר מילוי כל הפרטים בטופס, יש ללחוץ על המקש "שלח" בתחתית הטופס, כדי שהבקשה תיקלט אצלנו. לא ניתן לשלוח אלינו את הטופס בדרך אחרת. טופס שיישלח בדרך אחרת, לא ייקלט במערכת ולא ייבחן.

 

לחץ כאן בכדי לעבור אל הטופס