501 - משפחתית לשנה אנגלית

501 - משפחתית לשנה אנגלית

Subtitle

3 Lines with 1500GB

Marketing Title

Family

Important Information
  • 4000 Minutes
  • 4000 SMS
  • 1500GB Data (500GB per line)
  • Must add 3 lines on the account
Id
5860
Change Package ID
5861
Price Text
per month
Packages page text

For 3 lines

Is Additional Text Linkable
Off
תצוגה ראשונה בעמוד חבילות
1
סדר חבילות 2
0
סדר חבילות 3
0
סדר חבילות 4
0
סדר חבילות 5
0
סדר חבילות 6
0