13.12.17

10GB, שיחות והודעות ב- 24.90 ₪ לחודש!

הוארכה תקופת המבצע :

המבצע החל ביום 15.08.17 ויסתיים ביום 17.12.17 בשעה 12:00.
 
מי שרכש את כרטיס הסים אך טרם הספיק להפעילו רשאי להיכלל במבצע בתנאי כי התמלאו תנאי המבצע ובתנאי כי הפעיל את כרטיס הסים עד ליום 17.01.18 בשעה 12:00.
 
יתר תנאי המבצע נותרים ללא שינוי.
 
תנאי המבצע עשויים להתעדכן מעת לעת.
 
13.12.17
___________________________________

 

ממשיכים להוביל בשוק הסלולר עם חבילה הכוללת שיחות, הודעות וגלישה בנפח 10GB למשך 12 חודשים במחיר של 24.90 ש"ח לחודש!

המבצע החל מ- 15.08.17 ב- 12:00 וימשך עד  ה- 30.08.17 ב- 12:00

  • מי שרכש את כרטיס הסים אך טרם הספיק להפעילו רשאי להיכלל במבצע בתנאי כי התמלאו תנאי המבצע ובתנאי כי הפעיל את כרטיס הסים עד ליום 02.10.17 בשעה 12:00.
  • המבצע פתוח ללקוחות קיימים וחדשים כאחד.
  • המבצע ניתן ללקוחות עם עד 6 קווים במספר הלקוח.
  • ההטבה הינה למשך 12 חודשים ראשונים, לאחר מכן מחיר החבילה יתעדכן ל- 89 ₪ לחודש.
  • המבצע אינו חל על הזמנת SIM בשל אובדן/ גניבה, SIM לרכב וכל מקרה שהוא לא הזמנת קו חדש.