20.03.18

השבוע עוברים לשעון קיץ
בלילה שבין חמישי לשישי עוברים לשעון קיץ! 

המעבר לשעון קיץ יחול השנה בלילה שבין יום חמישי ה- 22.3.18 לשישי ה- 23.3.18 בשעה- 2:00 בלילה ויש להזיז את השעון שעה אחת קדימה כך שהשעה תהיה 3:00. 
מאחר וחלק מהמכשירים אינם מעודכנים באופן אוטומטי ייתכנו שיבושים בשעון. בכדי למנוע זאת יש לוודא את הגדרת השעון במכשירכם.
 
אנו ממליצים לפעול על פי ההנחיות הבאות לפני המעבר לשעון הקיץ:
הכנס להגדרות של השעה והתאריך במכשירך, וודא שההגדרה הינה על מצב "אוטומטי" ובאזור הזמן ירושלים.
לגולן טלקום אין נגישות להגדרות השעון במכשירים השונים שבידי מנוייה ולפיכך האחריות על עדכון השעה במכשיר בעת המעבר לשעון קיץ חלה על המנוי בלבד.