08.10.18

ב28.10.18 עוברים לשעון חורף!
המעבר לשעון חורף יחול השנה בלילה שבין יום שבת לראשון ה-28.10.18 בשעה 2:00 בלילה. בכדי למנוע שיבושים בשעון מומלץ להיכנס להגדרות השעה והתאריך במכשירך ולוודא שההגדרה הינה על מצב "אוטומטי" ובאזור זמן ירושלים. האחריות על עדכון השעון הפנימי של המכשיר חלה על המנוי בלבד.