נגישות

  • נשמח לעזור לבעלי צרכים מיוחדים ב- 0058*
  • רשימת הסניפים הנגישים לפי האיזורים הבאים:
    לאיזור צפון - לחץ כאן
    לאיזור מרכז- לחץ כאן
    לאיזור דרום - לחץ כאן
  • לאיזור ירושלים- לחץ כאן
 
קבצי קול:
 
 
אם הינך מעוניין בשירות לבעלי מוגבלות בנגישות אנא שלח צילום של תעודת הנכה ושל תעודת הזהות שלך לפקס שמספרו 072-2220058.
בנוסף יש לציין את מספרי הטלפון בגולן טלקום שבבעלותך ולפרט מהו השירות בו אתה מעוניין:
1. שירות הקראת מסרונים.
2. שירותי עזר מיוחדים.